Historie » Karetmager

Fra træsmed til karetmager


Det har ikke altid heddet en karetmager. Der var engang, hvor alle folk, der arbejde med træ, kaldte sig for træsmede. I dag er det dog ikke længere en betegnelse, der bliver brugt. Op gennem tiden er der kommet flere undergrupper og fagbetegnelser på folk, som arbejder med træ. Deriblandt:
 
  • Snedker
  • Bødker
  • Tømrer
  • Hjulmager
  • Karetmager
  • Med flere.
Karetmager er en betegnelse, der erstattede den gamle hjulmager, også kaldet” æ`hjuler”, som lavede træhjul til hestevogne. Tit havde hjulmageren værksted i nærheden af smeden. Når træarbejdet var færdigt, kom hjulet over til smeden, så han kunne lægge jernringe på.
 

Karetmagerens storhedstid

I tiden op mod 1900 oplevede hestevognsproduktionen i Danmark stor fremgang, og karetmagerne havde travlt med at producere vogne – både persons- og arbejdsvogne. Karetmageren mestrede altså både fremstillingen af træhjul og vognkasser – kaldet fadingen. 

Fremstillingen af vognkassen foregik ud fra arbejdstegninger og krævede, at man både kunne læse og forstå disse.
 

Et næsten uddødt håndværksfag

Selv om karetmager er et ældre udtryk, var det den betegnelse, der blev brug i svendebrevet helt op til 1980. Men desværre er karetmagerfaget som gammelt håndværksfag næsten uddødt, og i dag er der kun et fåtal af nulevende danskere, der er faglært i det gamle hestevognsfag.
Fhv. Snedkermester Ivan Bak | Ryvej 72 | 8752 Østbirk | Tlf.: +45 20992462 | ivan@hjulmager.dk