Kørsel
Vinter billede af mine heste.
Katten sidder lunt og godt.
Fhv. Snedkermester Ivan Bak | Ryvej 72 | 8752 Østbirk | Tlf.: +45 20992462 | ivan@hjulmager.dk